De folkloristische Dansgroep de Mölndansers te Denekamp hecht grote waarde aan de privacy van haar leden en donateurs.

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Daarom hebben wij deze verklaring opgesteld.

De folkloristische Dansgroep de Mölndansers verwerkt de volgende persoonsgegevens:

-          NAW-gegevens

-          Telefoonnummers

-          E-mailadressen

-          Geboortedata

-          Datum ingang lidmaatschap

-          IBAN-nummers

-          Foto’s van optredens voor webalbum

De folkloristische Dansgroep de Mölndansers beschikt niet over bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats voor de volgende doelen:

-          Versturen mailings van de eigen vereniging

-          Inning contributie

Als een toekomstig lid geen toestemming geeft om zijn persoonsgegevens te verstrekken aan de vereniging, kan deze persoon geen lid worden van de vereniging.

De folkloristische Dansgroep  Mölndansers verstrekt in beginsel geen persoonsgegevens aan derden. Indien dit in incidentele gevallen toch plaats moet vinden in verband met activiteiten van de vereniging, zal hiervoor schriftelijke toestemming van de leden en/of donateurs gevraagd worden.

De leden en donateurs hebben het recht om hun gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kunt u kenbaar maken aan de secretaris van de vereniging via info@molndansers.nl .

Wanneer leden en/of donateurs hun lidmaatschap opzeggen worden de persoonsgegevens nog één jaar bewaard in de ledenadministratie. Voor de financiële administratie gelden de wettelijke termijnen.

 

Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK